Důležitá sdělení a informace pro členy ČSBMILI ČLS JEP

Vážené členky, vážení členové odborné společnosti,

dovoluji si vás oslovit na začátku nového roku s cílem seznámit vás s některými akcemi a informacemi, které považujeme pro vás za důležité a užitečné. Dovolím si krátký výčet.

 

  1. V průběhu roku 2019 proběhly volby na další funkční období výboru naší společnosti. Všechny podrobnosti jsou uvedeny na http://www.csbmili.cz

  2. Proběhla změna domény naší www stránky a to z „sbmili“ na „csbmili“. Nicméně, je to nastaveno tak, že můžete používat již nový odkaz na www stránky, tj. http://www.csbmili.cz , anebo starý http://www.sbmili.cz . Doporučujeme používat nový.

  3. V krátké době vás bude kontaktovat pan Ing. Jan Havlík, Ph.D., který s vámi ověří zadané kontaktní údaje a případně změnu údajů v evidenci členů a popř. problémy s členskými poplatky.

  4. V souvislosti s bodem 3. si dovolujeme upozornit všechny aktivní „důchodce“, že je možné si požádat o snížení členského poplatku, pokud jste tak již neučinili v předchozím období. Lze využít formulář zde a zaslat ho vyplněný a podepsaný na členskou evidenci (viz https://www.cls.cz/clenska-evidence ).

  5. Do 24.1.2020 se lze hlásit na Certifikovaný kurz Technická audiologie pro profese BMT, BMI či KI (viz https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicke-inzenyrstvi/technicka-audiologie-certifikovany-kurz-a-kurz-celozivotniho-vzdelavani/certifikovany-kurz-technicka-audiologie/informace-o-studiu), resp. na kurz CŽV Technická audiologie s totožným obsahem, kde stačí pouze SŠ vzdělání (viz https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/pedagogicka-pracoviste/klinicke-inzenyrstvi/technicka-audiologie-certifikovany-kurz-a-kurz-celozivotniho-vzdelavani/kurz-celozivotniho-vzdelavani-technicka-audiologie/informace-o-studiu). Podrobnosti na

  6. Dovoluji si vám též oznámit, že byla vyhlášena soutěž o nejlepší publikaci ČSBMILI za rok 2020 v časopise Lékař a technika (viz http://www.csbmili.cz/cs/lat ). Detaily viz zde. Pozor na to, že je možné zasílat návrhy až za rok 2020. Zveřejňujeme pravidla nyní, aby bylo vše jasné předem.

  7. Další soutěž byla vyhlášena předsednictvem ČLS JEP a také za nejlepší publikaci, ale za rok 2019 (čili, to již vyšlo). Přihlášky se přijímají do 31.5.2020. Viz https://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni .

  8. Dne 27.11.2020 se uskuteční akce s názvem Trendy vývoje CT zobrazovacích systémů v lékařství. Obdobná akce, ale pro MR systémy proběhla 29.11.2019 (viz též https://www.fbmi.cvut.cz/fakulta/pracoviste/kbt-akce )

  9. Sledujte, prosím, www stránku společnosti, tj. http://www.csbmili.cz , kde jsou všechny informace výše také uvedeny.

 

Na závěr mi dovolte, abych vám poděkoval za vaše členství v naší odborné společnosti a popřál vám vše dobré v novém roce a ať vám slouží zdraví na těle i na duchu.

 

S upřímným pozdravem
Jiří Hozman
předseda ČSBMILI ČLS JEP